चितवनको कालिकामा मेयर र उपमेयरले प्राप्त गरेको मत

चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिकामा मतगणना जारी छ । मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले यो समाचार तयार पार्दा सम्म प्राप्त गरेको मत यस प्रकार छ ।
मेयर (एमाले) विनोद रेग्मी
वडा नम्वर १ – ८२६(मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर २ –११४६(मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर ३ – ९०४(मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर ४ – ७२६(मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर ५ – २४७
वडा नम्वर ६ –
वडा नम्वर ७ – ९८
वडा नम्वर ८ – ५२०
वडा नम्वर ९ – १००५ (मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर १० – २९६(मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर ११ – ५१४(मतगणना सम्पन्न)
मतगणना सम्पन्न मतः ५४१७ गणना जारी मत ८६५
जम्मा मत ः ६२८२

उप मेयर (एमाले) विमला लामा
वडा नम्वर १ – ७८९ (मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर २ –१०८३(मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर ३ – ९४३(मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर ४ – ७०२(मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर ५ – २३८
वडा नम्वर ६ –
वडा नम्वर ७ – १००
वडा नम्वर ८ – ५२०
वडा नम्वर ९ – १०५४ (मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर १० – ३००(मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर ११ – ५१७(मतगणना सम्पन्न)
मतगणना सम्पन्न मतः ५३८८ गणना जारी मत ८५८

जम्मा मत ः ६२४६

मेयर (नेपाली कांग्रेस) शिवराम केसी
वडा नम्वर १ – ७४८(मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर २ –१०५०(मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर ३ – ११६८ (मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर ४ – ६१७(मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर ५ – २२४
वडा नम्वर ६ –
वडा नम्वर ७ – ७७
वडा नम्वर ८ – ५५८
वडा नम्वर ९ – ९३०(मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर १० – ५१८(मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर ११ – ४४१(मतगणना सम्पन्न)
मतगणना सम्पन्न मतः ५४७२ गणना जारी मत ८५९
जम्मा मत ः ६३३१

उप मेयर (माओवादी केन्द्र) सविता लामा
वडा नम्वर १ – ७४५ (मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर २ –१००२(मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर ३ – १०९६ (मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर ४ – ४९९(मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर ५ – १७१
वडा नम्वर ६ –
वडा नम्वर ७ – ६८
वडा नम्वर ८ – ५३१
वडा नम्वर ९ – ८३२(मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर १० – ४८१(मतगणना सम्पन्न)
वडा नम्वर ११ – ४०९(मतगणना सम्पन्न)
मतगणना सम्पन्न मतः ५०६४ गणना जारी मत ७७०

जम्मा मत ः ५८३४

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस !